Guaita bendice ‘el racó de Les Cagarneres’ de Torrent